Strona powstała w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia - Małe Inicjatywy Lokalne Edycja 2
Stowarzyszenie HORYZONT
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów

Tytuł projektu: "NA HORYZONCIE - NADZIEJA"

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – MAŁE INICJATYWY LOKALNE, EDYCJA 2


Czas i miejsce realizacji: od 1-08-2017r. do 30-10-2017r.; obszar Gminy Goleniów, 1 X 2017 r. piknik integracyjny w Kliniskach Wielkich (Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej)

Krótka charakterystyka projektu

Na projekt składają się:

 1. Utworzenie strony Internetowej www.horyzont.goleniow.pl w celu promocji działań Stowarzyszenia.
 2. Realizacja pikniku integracyjnego rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi (głównie z obszarów wiejskich) w dniu 1-10-2017r., w którym weźmie udział min. 50 osób: osoby niepełnosprawne (min 10), członkowie stowarzyszenia(10), sympatycy, osoby zaproszone. W programie: dogoterapia, przejażdżki bryczką, nauka jazdy konnej, zajęcia usprawniające, pokaz ratownictwa medycznego połączony ze szkoleniem. Zapewniony zostanie transport osób niepełnosprawnych z innych wsi.
 3. Zakup na potrzeby Stowarzyszenia poleasingowego laptopa (na gwarancji).
 4. Zakup fotograficznego aparatu cyfrowego do dokumentacji działań Stowarzyszenia.

Zakładane cele i rezultaty projektu.

Zakładane rezultaty projektu: jakościowe – poprawa dostępności informacji adresowanych do osób niepełnosprawnych (poprzez www.) – bliższe poznanie się członków Stowarzyszenia i wzrost wzajemnego zaufania, - zmobilizowanie lokalnego środowiska sympatyków Stowarzyszenia do zwiększenia aktywności na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, dogoterapii, u uczestników projektu.

Zakładane rezultaty projektu: ilościowe – utworzona zostanie 1 strona internetowa; zorganizowany zostanie w Kliniska Wielkich piknik integracyjny z udziałem min. 50 osób; zakupiony zostanie 1 laptop; zakupiony zostanie 1 fotograficzny aparat cyfrowy.

Trwałość rezultatów – opieramy na determinacji i dotychczas podjętych działaniach i woli ich kontynuacji. Działania realizowane będą w trudnych warunkach na obszarze wiejskim Gminy Goleniów oraz informacje dotyczące beneficjentów będą kierowane do mieszkańców samego Goleniowa (poniżej 25 tys. mieszkańców). Działania będą wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj. osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny w liczbie min 10.

W ramach wolontariatu zostaną podjęte następujące działania:

 1. Pokaz ratownictwa medycznego wraz ze szkoleniem (3. godz.)
 2. Pokaz dogoterapii (2 godz.)
 3. Przejażdżki konnym zaprzęgiem (4 godz.)
 4. Nauka jazdy konnej (4 godz.)
 5. Pokaz i realizacja ćwiczeń usprawniających – (1 godz.)
 6. Praca przy realizacji projektu, w tym pikniku – 5 osób
 7. Skład i druk 20 szt. plakatów

Tytuł projektu: "Po prostu razem"

Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych


Czas i miejsce realizacji: Od 1września 2017r do 30 października 2017r., Goleniów, Gmina Goleniów (Goleniowski Dom Kultury, Szkoły, inne organizacje pozarządowe). Subregion Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

Zakładane rezultaty projektu

Ilościowe – zorganizowane zostaną 8 godzinne integracyjne warsztaty muzyczne, konkurs filmowy adresowany j/w - koncert podsumowujący projekt (z wyświetlaniem filmów laureatów (ok. 200 widzów) (min. 3 filmy) w dniu 19 X 2017 r. o godz. 17.00.